Barion Pixel La Luna Webshop
Annak érdekében, hogy megkönnyítsük látogatóinknak a webáruház használatát, oldalunk cookie-kat használ. Weboldalunk böngészésével Ön beleegyezik, hogy számítógépén / mobil eszközén cookie-kat tároljunk. A cookie-khoz tartozó beállításokat a böngészőben lehet módosítani.

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT: HÉTFŐ-CSÜTÖRTÖK 09:00 - 15:00 KÖZÖTT. +36 30 457 5296

Akciós termékek

Ár 8 900 Ft
Készleten
Ár 15 900 Ft
Készleten
Ár 9 900 Ft
Készleten

Legnépszerűbbek

Ár 26 900 Ft
Készleten
Ár 24 900 Ft
Készleten
Ár 26 900 Ft
Készleten

Játékszabályzat

“ Nyereményjáték!” részvételi és játékszabályzat

1. A JÁTÉK SZERVEZŐJE
OM Consulting Kft. (Budaörs 2040, Gyár utca 2.) +36 30430 1374 ; info@lalunawebshop.hu

2. A JÁTÉKBAN VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
2.1. A Játékban részt vehet:
- minden, 18. életévét betöltött, kizárás alá nem eső természetes személy, aki Magyarországi
tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik
– aki a Játék időtartama alatt feliratkozik a Laluna hírlevelére
2.2. A Játékban nem vehetnek részt a Szervező, valamint a Játék szervezésében vagy
lebonyolításában közreműködő cégek, ezek tulajdonosai, vezető tisztségviselői, alkalmazottai
és mindezeknek a Ptk. 8:1. § (1) bekezdése 1. pontja szerint meghatározott közeli
hozzátartozói.
2.3. A Játékban való részvétel a jelen hivatalos részvételi és játékszabályzat (a továbbiakban:
„Szabályzat”) feltételeinek automatikus elfogadását jelenti.

3. A JÁTÉK IDEJE
A Játék az alábbiak szerint kerül megrendezésre:
Játék indulása: 2022. július 27.
Vége: 2022. augusztus 14.
Sorsolás: 2022. augusztus 15.

4. A JÁTÉK MENETE, RÉSZVÉTELI FELTÉTELEK
4.1. A Játékban való részvétel önkéntes, melyben részt vehet minden 18 éven felüli
természetes személy, aki:
· nyilvántartott magyarországi tartózkodási vagy lakóhellyel rendelkezik,
· Nem tartozik a játékból kizárt személyek közé. (Lsd. 2.2 pont)
4.2. A Játékosok feladata, hogy feliratkozzon a Laluna hírlevelére.
4.3. Egy Játékos csak egyszer vehet részt a Játékban az adott játék időszakban. Amennyiben a
Játékos több alkalommal, vagy a Szervező bármely módon való megtévesztésével vesz részt a
Játékban, a Játékból kizárásra kerül.
4.4. Sorsolási dátum:

2022. augusztus 15.
4.5. A nyertest a Szervező legkésőbb az sorsolási alkalmat követő 5 (öt) munkanapon belül
email formájában értesíti. A nyertes köteles 5 munkanapon belül visszaigazolni a Szervező
részére, egyúttal megadva a nyeremény átvételéhez szükséges nevet és lakcímet.
4.6. A sorsolás online program segítségével történik.
5. NYEREMÉNY
30 000 forintos vásárlási utalvány. Az utalvány augusztus 31-ig váltható be a La Luna
webáruházban.
6. A NYERTES, A NYEREMÉNYEK ÁTVÉTELE
6.1. A Szervező a nyertes Játékost legkésőbb a sorsolás után 5 (öt) nappal e-mailben értesíti.
6.2. Amennyiben a nyertes értesítése az internetszolgáltató hibájából, vagy akár azért nem
volt lehetséges, mert a Játékos regisztráció során hibás/téves (pl. névelírás, címelírás, téves
vagy nem valós adatok feltüntetése, olvashatatlan cím stb.) adatokat adott meg, vagy egyéb, a
saját érdekkörében felmerülő okból nem szerzett tudomást az értesítésről, úgy a nyertes a
nyereménytől elesik.
Amennyiben a nyertes az értesítést követő 5 munkanapon belül nem jelentkezik, vagy a
Játékból kizárták, úgy a nyereményre nem jogosult.
6.3. A nyertes Játékosnak az értesítést követően 5 munkanap áll rendelkezésére, hogy a
Szervező megkeresésére válaszolva felvegye a kapcsolatot a nyeremény átvétele céljából.
Amennyiben a nyertes Játékos a nyereményt nem tudja, vagy nem akarja a játékszabálynak
megfelelően átvenni, illetve a jelen fejezetben meghatározott határidőket elmulasztja, úgy a
Szervező jogosult a nyereményt nem kiosztani. Ezen körülmény a Szervező terhére nem
róható. A Szervező a nyeremény átvételének lehetőségét ezen határidőn belül tudja
biztosítani.
6.4. Ha a nyertes Játékos korlátozottan cselekvőképes személynek minősül, úgy a
nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére és
igénybevételére csak a gondnokával együtt jogosult. Cselekvőképtelen nyertes Játékos esetén
a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére kizárólag a
nyertes gondnoka jogosult.
6.5. A nyeremény pénzre nem váltható, másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba
nem hozható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább. A nyereménnyel kapcsolatos
SZJA-fizetési kötelezettséget a Szervező viseli.
6.6. Amennyiben a részvételi feltételek nem teljesülnek a nyertesként kisorsolt személyek
tekintetében, úgy az illető személy nem jogosult a nyereményre, illetve – amennyiben a
nyeremény számára már átadásra került – köteles azt a Szervező részére a Szervező erre
vonatkozó első írásbeli felszólításában foglaltak szerint visszaadni.

7. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

7.1. A Játékos tudomásul veszi, hogy az adatszolgáltatás önkéntes, adatai kezelését a OM
Consulting Kft. (Budaörs 2040, Gyár utca 2.) +36 30430 1374 ; info@lalunawebshop.hu
végzi. Az adattulajdonos Játékos bármikor ingyenesen megtilthatja személyes adatainak
kezelését, bár ez esetben a Szervező nem tudja értesíteni esetleges nyereménye átvételéről.
Adatkezelési tájékoztató:Az adattulajdonost megilleti a személyes adatainak kezelése elleni
tiltakozás joga is, és amennyiben az adatkezelő tiltakozás alapján hozott döntésével nem ért
egyet, bírósághoz fordulhat. A személyes adatok kezelése a vonatkozó adatvédelmi
jogszabályok, így különösen az információs önrendelkezési jogról és az
információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, valamint az egyének védelméről a
személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt
Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény rendelkezéseinek betartásával történik.
Az adatbázis harmadik félnek nem kerül átadásra. A Játékos a személyes adataira vonatkozó
jogainak megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz
(1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c. Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.) vagy az
illetékes bírósághoz fordulhat.
7.2. A Játékosok a Játékban való részvételükkel hozzájárulnak, hogy
a.) a Játékra jelentkezéssel, annak során és amennyiben nyernek, nevüket a Szervező
nyilvánosságra hozhatja online és nyomtatott marketing anyagaiban.
8. FELELŐSSÉG KIZÁRÁSA
8.1. A Szervező kizárja felelősségét az online sorsoláshoz elérhető alkalmazás használata
során esetlegesen a Játékosnál felmerülő, illetve a Játék során bekövetkező hibákért, vagy
azokhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért, és kizár mindenféle ebből eredő,
vagy ezzel kapcsolatos kártérítési, kártalanítási igényt.
8.2. A Szervező kizárja a felelősségét a nyeremény hibáiért. A Szervező kizár minden
felelősséget olyan tőle független, előre nem látható események (vis maior) vagy harmadik
személyek tevékenységei miatt, amelyek számára nem felróható módon következtek be,
ideértve azt az esetet is, ha a nyeremény átadása, a címmel járó feladatok megvalósítása a
Szervezőnek nem felróható okból hiúsul meg, vagy a Játék idő előtti befejezésére kerülne sor.
9. EGYÉB RENDELKEZÉSEK
9.1. A Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot kiegészítse vagy módosítsa, a Játék
határidejét meghosszabbítsa, továbbá a jelen Szabályzat feltételeit a Játék időtartama alatt
megváltoztassa.
9.2. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a
Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni. Ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel
járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.
9.3. A Szervező jelen Szabályzatban foglalt játéka a Facebook-tól független, a Facebook
részére adatok nem kerülnek átadásra.
9.4. Jogi út kizárva. A Szervező a Játék lezárulása után 30 (harminc) napon túl semmilyen, a
Játékkal kapcsolatos reklamációt nem fogad el.

Kapcsolat

OM Consulting Kft

Cím: Gyár utca 2.

2040 Budaörs

E-mail cím: info(a)lalunawebshop.hu

Telefonszám: +36 30 430 1374

MDZiN2RiO